Home / Tag Archives: Phương Linh

Tag Archives: Phương Linh

TIỂU SỬ CA SĨ PHƯƠNG LINH

TIỂU SỬ CA SĨ PHƯƠNG LINH Phương Linh (tên đầy đủ là Trần Phương Linh) sinh vào ngày 29/08/1984 tại Thanh Hóa, từng học thanh nhạc tại trường Đại học thanh nhạc- nhạc viện Hà Nội. Trần Phương Linh được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ …

Read More »